Fadervor

Vor Fader, du som er i harddisken!
hellig vorde dit Obrativesystem,
ske din vilje på skærmen således også i Windows;
Led dig ikke ind i systemfejl,
men fri os fra visus og de lange svartider.
Og tilgiv os vore tastefejl, selv om vi ikke tilgiver programfejl.
Thi dit er sytemet og magten i al evighed
ENTER

angel_icon_lg

Annonce:
Partner-Ads