Fagforening og A-kasser

I disse tider er det vigtigt med trykhed på arbejdsmarkedet! Hvis du mister jobbet, er det godt med en a-kasse, så du kan opretholde en nogenlunde levestandard til du finder et nyt job. Er der tvister på arbejdspladsen, så er det godt at have en god fagforening i ryggen, der kan bakke op om de juridiske spørgsmål.

I Danmark har vi en lang række fagforeninger, jeg vil derfor kun nævne de mest kendte her, da det ellers kan blive et uoverskueligt væld af muligheder. Man kan dog inddele fagforeningerne i gule og røde fagforeninger. Røde fagforeninger er fagforeninger der har rod i fagbevægelsen, mange har sikkert hørt om bl.a. LO, som bl.a. 3F er en del af (3F står for Fælles Fagligt Forbund og er en sammenlægning af det tidligere SID og KAD). Gule fagforeninger er de såkaldte frie fagforeninger, som ikke er medlem af de faglige organisationer og ikke støtter et bestemt politisk parti.

Eksempler på røde fagforeninger:

3F – Fagforening / A-Kasse
Fælles Fagligt Forbund, Danmarks største fagforbund og medlem af LO.

HK – Fagforening / A-Kasse
Største fagforening inden for Handel og kontor, og medlem af LO.

Eksempler på gule fagforeninger:

Business Danmark – Fagforening / A-Kasse
For alle der har noget at sælge, a-kasse og fagforening med organisations-frihed.

Krifa – Fagforening / A-kasse
Kristelig A-Kasse er for både lønmodtagere og selvstændige.

Det Faglige Hus – Fagforening / A-Kasse
Tværfaglig a-kasse og fagforening med organisations-frihed. (Tidl. Danske Lønmodtageres A-kasse)

 

Nu har du fået et par eksempler på fagforeninger og a-kasser, så har du lidt at gå videre med. Ser man på overstående liste, så kan man se at der er mange forskellige gule fagforeninger. Ser man på det økonomiske, så er der ofte penge at spare, ved at vælge en gul fagforening frem for en rød. De gule fagforeninger yder nemlig ingen partipolitisk støtte og kan derfor bruge alle pengene på deres medlemmer.

TMEH.dk – Modtager provision for hver henvisende medlem på enkelte af de overstående links.