A-kasser og fagforeninger

A-kasser & Fagforeninger

Et medlemskab af en A-kasse hander i bund og grund om tryghed. I disse tider er det vigtigt med trykhed på arbejdsmarkedet! Hvis du mister jobbet, er det godt med en a-kasse, så du kan opretholde en nogenlunde levestandard til du finder et nyt job. Er der tvister på arbejdspladsen, så er det godt at have en god fagforening i ryggen, der kan bakke op om de juridiske spørgsmål.

I Danmark har vi en lang række fagforeninger, jeg vil derfor kun nævne de mest kendte her, da det ellers kan blive et uoverskueligt væld af muligheder. Man kan dog inddele fagforeningerne i gule og røde fagforeninger. Røde fagforeninger er fagforeninger der har rod i fagbevægelsen, mange har sikkert hørt om bl.a. LO, som bl.a. 3F er en del af (3F står for Fælles Fagligt Forbund og er en sammenlægning af det tidligere SID og KAD). Gule fagforeninger er de såkaldte frie fagforeninger, som ikke er medlem af de faglige organisationer og ikke støtter et bestemt politisk parti.

Venligst acceptere marketing-cookies for at se denne oversigt.

Eksempler på røde fagforeninger:

3F – Fagforening / A-Kasse
Fælles Fagligt Forbund, Danmarks største fagforbund og medlem af LO.

HK – Fagforening / A-Kasse
Største fagforening inden for Handel og kontor, og medlem af LO.

Eksempler på ufarvede fagforeninger:

Business Danmark – Fagforening / A-Kasse
For alle der har noget at sælge, a-kasse og fagforening med organisations-frihed.

Det Faglige Hus – Fagforening / A-Kasse
Tværfaglig a-kasse og fagforening med organisations-frihed. (Tidl. Danske Lønmodtageres A-kasse)

Nu har du fået et par eksempler på fagforeninger og a-kasser, så har du lidt at gå videre med. Ser man på overstående liste, så kan man se at der er mange forskellige gule fagforeninger. Ser man på det økonomiske, så er der ofte penge at spare, ved at vælge en gul fagforening frem for en rød. De gule fagforeninger yder nemlig ingen partipolitisk støtte og kan derfor bruge alle pengene på deres medlemmer.

Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

Herover har vi en lang liste over muligheder, klik på de forskellige, for at læse mere om hver enkelt. Når du har fundet den du passer bedst sammen med eller er mest økonomisk attraktiv, så gælder det om at få meldt sig ind i en fart, hvis du er uden den forsikring, det giver. Du skal nemlig have været medlem i et år, før du kan modtage dagpenge.

Karantæne?

Hvis du f.eks. selv opsiger dit job, eller du selv er skyld i opsigelsen, kan din a-kasse give dig karantæne på 3 uger. Altså ingen løn i 3 uger. Det skal du vide, før du smider din opsigelse.

Er der forskel på dagpenge satsen?

Nej, uanset om du vælger den dyreste eller den billigste a-kasse. Så er dagpengesatsen den samme, hvis du skulle blive arbejdsløs. Satsen er nemlig lovbestemt. Dagpengesatsen svarer til 90% af din løn, dog kan beløbet ikke overstige max. satsen pr. måned. For 2020 er den sats på 19.083 kr. om måneden. For at nå max satsen skal du have en månedsløn på 23.047 kr. eller højere. Beløbene er før skat, så hvis du f.eks. plejer at få 28.000 kr. om måneden, mister du hele 4.953 kr. om måneden. Det er dog bedre end ingen indtægt.

A-kasse for selvstændige

Hvis du er selvstændig, så kan du stadig benytte dig af en a-kasse. Det kræver dog at du i de fleste tilfælde vil være nødt til at sælge eller lukke virksomheden. Men kan nemlig ikke både have virksomhed og modtage dagpenge. Der er dog nogle få undtagelser, som gør at du kan beholde din virksomhed, men her er det en god idé at snakke med din a-kasse omkring din situation, før du får brug for den. Specielt: Virksom, Ase og Business Danmark målretter sig enten primært eller sekundært mod selvstændige.

A-kasse og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du være opmærksom på nye regler pr. 1 Oktober 2018. For at få godkendt din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, så er det dine løntimer fra dit lønarbejde som skal udgøre mindst 80 løntimer pr. måned i gennemsnit indenfor 6 måneder (med løntimer i mindst 5 af de 6 måneder). Du kan her efter kun modtage dagpenge i 30 uger, mod de normale 104 uger for lønmodtagere. Efter de 30 uger, skal du vælge om du vil lukke eller sælge virksomheden, eller du vil stoppe med at modtage dagpenge. Vælger du at lukke eller sælge din virksomhed, bortfalder 30 ugers reglen og du er nu dækket op til 104 uger, som alle andre. Når den periode ender, håber jeg du har fundet et job eller har et nyt selvstændigt eventyr i støbeskeen, da næste stop ellers er kontanthjælp, eller er det nu også det?

En forudsætning for at få kontanthjælp er nemlig, at du på grund af din ændrede situation ikke er i stand til selv at forsørge dig og din familie. Har du en pensionsopsparing, fratrækkes det i kontanthjælpen, det samme gælder hvis du har en opsparing eller anden formue. De penge skal bruges, inden du får ret til at få udbetalt kontanthjælp. Har du en ægtefælle eller sambo, der har en lønindkomst, pension eller anden formue har det også betydning for din kontanthjælp. Hvis din ægtefælle/sambo har en lønindkomst vil dette blive modregnet i kontanthjælpen. Vi kan derfor konkludere at kontanthjælp ikke er noget man bare får, hvis man kommer fra et “almindeligt arbejdsliv” med pension, opsparing osv. Du skal kort sagt være på røven. Så regn med 0 kr. eller et tag hvad du kan få job. Sigt ikke efter offentlig ydelse. Men er det alligevel eneste vej, skal du henvende dig på dit lokale jobcenter og søge om kontanthjælp.

Ønsker du en a-kasse med forstand på selvstændige, så kig nærmere på: Virksom, Ase og Business Danmark som alle målretter sig enten primært eller sekundært mod selvstændige.

Gratis a-kasse for studerende

Flere af overstående a-kasser tilbyder gratis medlemskab til studerende. Det gælder bl.a. Business Danmark, uddannelsen skal dog være et fuldtidsstudie på minimum KVU-niveau og uddannelsen skal være statsgodkendt.