Handelsbetingelser

1. Betaling:
Betalingsbetingelser: Netto 8 dage.

Ved større projekter, hvor estimeret pris overstiger 10.000 kr. betales 50% forud for projekt start. De resterende 50% betales ved levering. Fakturering sker altid på timebasis og senest 30 dage efter udført arbejde.

2. Levering af projekt:
TerkeLit’s opgave begrænser sig til det/de punkter der fremgår af tilbud og/eller faktura.

3. Fortrydelsesret:
TerkeLit’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til Dem og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke.

4. Opsigelsesbetingelser vedr. Abonnement:
Alle bestillinger af webhoteller forud faktureres for perioder af 12 måneder. Opsigelse skal ske pr. e-mail senest 14 dage før udløb. Vi afsender automatisk faktura pr. e-mail hvert år 14. dage før udløb, for de kommende 12 måneder.

5. Forbehold for 3. parts software:
TerkeLit er ikke ansvarlig for fejl og mangler i 3. parts software. F.eks. WordPress, Prestashop, WordPress Temaer, Prestashop Moduler eller WordPress Plugins.

6. Særligt for domæne og webhotel:
Ved domænebestilling erklærer køber, at være indforstået med, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Domænet vil blive bestilt hurtigst mulig og oprettet i kundens navn. Ved fejl-bestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke. Kunden vil modtage påmindelse om fornyelse, inden domænets udløb. Det er alene kundens eget ansvar at sikre sig rettidig fornyelse af sine domæner. DK domæner fornys altid direkte igennem DK-Hostmaster.

Webhotel-perioden løber i 12 hele måneder fra dagen webhotellet bestilles. Hvert år kan webhotellet forlænges til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke. I ugerne op til endt periode fremsendes anmodning om forlængelse af webhotel. Hvis perioden ikke forlænges, udløber/nedlægges webhotellet 2 uger efter periodens oprindelige udløb og alle data slettes. Herefter betragtes webhotellet som værende opsagt.

Hensigten med webhotellet er at fungere som fremvisnings- og salgsplads for forretningsfolk og private. Det er ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download, visning eller streaming. Hvis webhotellet benyttes til udsendelse af spam, phishing eller lignende, forbeholder webhotellet sig retten til midlertidigt at lukke for adgang, uden varsel indtil problemet er udbedret.

Webhotellet tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i dansk eller international lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt marteriale, som ikke må forefindes på webhotellet. Pornografisk indhold er dog tilladt på vores Pro. websider, så længde det holder sig inden for lovens grænser.

Webhotellet og TerkeLit er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om webhotel eller TerkeLit har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om webhotel eller TerkeLit kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Webhotellet og TerkeLit er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om webhotellet eller TerkeLit er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af webhotellets eller TerkeLit’s funktioner.

Webhotellet og TerkeLit tilstræber, at alle systemer er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Webhotellet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Webhotellet laver automatisk backup, men det vil være en god idé med jævnlig backup af websted. Det kan ske via FTP med enten et FTP program eller eks. Stifinder i Windows. Gendannelse af filer på webhotel koster 300 kr. inkl. moms. Kontakt support hurtigst mulig med ønsket tidspunkt for gendannelse.

Websider leveret af TerkeLit anvendes på eget ansvar og distribueres under GNU General Public Licens.

7. Omtale
Terkelit kan hverken garantere omtale i specifikt ønskede medier eller ønskede placeringer i søgemaskinernes resultater. Søgemaskinernes resultater afhænger af helt andre indsatser end blot levering af webside.