Regler for brug af TMEH.dk

TMEH.dk er en ganske privat blog, med hvad der dertil høre af tossede indslag.

Personoplysninger (Privacy Policy)
TMEH.dk indsamler informationer om alle besøgende på hjemmesiden. Indsamlingen af information sker naturligvis under overholdelse af gældende lovgivning. Indsamlingen sker via cookies, der bl.a. registrere dit besøgs varighed, og hvad du kigger på. Alle informationerne er helt anonyme, og samles sammen med informationerne fra andre besøgende. Vi får således en samlet statistik over besøg.

Ansvarsfraskrivelse

TMEH.dk stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. TMEH.dk har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på TMEH.dk, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. TMEH.dk kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

TMEH.dk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af TMEH.dk.

TMEH.dk bruger cookies i forsøget på at lave portalen så god som overhovedet mulig, for vores brugere. Til formålet benytter vi bl.a. Google Analytics.

TMEH.dk vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på TMEH.dk. TMEH.dk påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. TMEH.dk forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på TMEH.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til TMEH.dk til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for TMEH.dk eller tilbagebetaling af evt. donationer.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har TMEH.dk intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Når brugeren skriver kommentarer, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på TMEH.dk, så giver brugeren TMEH.dk en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på TMEH.dk.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til TMEH.dk tilhører TMEH.dk. Tekst, varemærker og logoer, der vises på TMEH.dk, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra TMEH.dk.